ფასები
language
ზოგადი ინგლისური
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
3-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
170
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
150
ინდივიდუალური
3-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
250
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
200
language
ინგლისური ენა
რუსულენოვანებისთვის
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
3-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
180
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
150
ინდივიდუალური
3-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
280
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
200
language
ზოგადი ინგლისური
აბიტურიენტებისთვის
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
3-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
170
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
150
ინდივიდუალური
3-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
250
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
1.5 საათი
200
language
IELTS
ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ინდივიდუალური
3-ჯერ კვირაში
2-2.5 საათი
400
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
2-2.5 საათი
250
language
TOEFL
ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ინდივიდუალური
3-ჯერ კვირაში
2-2.5 საათი
400
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
2-2.5 საათი
250
language
FCE
ჯგუფური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
2 საათი
170
language
ფრანგული
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
170
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
230
language
გერმანული
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
150
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
200
language
ესპანური
ჯგუფური და ინდივიდუალური მეცადინეობა
გაკვეთილების ტიპი
სიხშირე
ხანგრძლივობა
ფასი
ჯგუფური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
150
ინდივიდუალური
2-ჯერ კვირაში
1-1.5 საათი
200